+420 800 145 555

Po – Pá: 8:00 – 15:00

Systémové řešení bazénů s keramickým obkladem

Bazény patří mezi nejnáročnější oblasti použití keramických obkladů. Proto je třeba dbát na odborné řešení, které se přizpůsobí všem možným zatížením.


Betonová vana s keramickým obkladem

1.penetrace

Čistou vanu z vodostavebního betonu napenetrujeme přípravkem EKOPEN E0601 nebo PENETRACE S 2802A E0607 . Před nanesením penetrace musí mít beton zbytkovou vlhkost méně než 4%.


2. izolace

Izolujeme hydroizolační stěrkou EKOHYDROL V50 E4014. Hydraulicky tuhnoucí izolační stěrka se nanáší minimálně ve dvou vrstvách. Každá vrstva zasychá cca 24 hodin. Před první vrstvou izolace je vhodné plochu bazénové vany navlhčit. Pozor! Před zahájením izolování se domluvte s dodavateli bazénové technologie na místech a způsobech zabudování detailů jako jsou světla, trysky aj. Nanášením jednotlivých vrstev přípravků a keramického obkladu mohou například světla příliš ustoupit hlouběji do podkladu.


3. izolování izolační páskou

Mezi první a druhou vrstvu hydroizolační stěrky vkládáme do rohů a koutů izolační pásku.


4. montáž keramického obkladu

Po vytvrzení poslední vrstvy hydroizolace, cca po 24 hodinách, je vana připravená pro položení keramického obkladu. Obklady lepíme flexibilním lepidlem EKOFIX PLUS E4005.


5. dilatace

Nikdy nezapomínejme na dodržení dilatačních spár! Vzdálenost dilatačních spár je třeba řešit individuálně podle projektu, obecně platí, že nezbytná je dilatace podlahy od stěn. Další záleží na velikosti a tvaru bazénové vany. Na vyčištěnou dilatační spáru ošetřenou adhezním přednátěrem Primer NP (pro lepší přídržnost silikonu k dlažbě) vkládáme do spáry provazec PES, který se následně překryje neutrálním silikonem NSI. Vana nemusí být dilatována pokud s tím architekt počítá, keramický obklad však dilatujte vždy!


6. spárování
Používejte zásadně epoxidovou spárovací hmotu, která je chemicky odolná proti desinfekčním látkám užívaným při provozu v bazénu.

7. čištění

V případě znečištění epoxidovou spárovací hmotou použijte na vyčištění speciální prostředek CL 805 Epoxy. Pro každodenní čištění ploch v okolí bazénu nebo vypuštěného bazénu používáme CL 803 Pool.


8.hotový bazén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systémové řešení bazénů s keramickým obkladem. http://www.obklady.cz/.[online]. 12.7.2011 [cit. 2016-10-11]. Dostupné z: http://www.obklady.cz/krok-za-krokem/bazen/4-Systemove-reseni-bazenu-s-keramickym-obkladem/1