+420 800 145 555

Po – Pá: 8:00 – 15:00

Pro akcionáře

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti COLORLAK, a.s.,
která se koná dne 26. června 2024 v 10:00 hod. v sídle společnosti.

VH Pozvánka na ŘVH 2024

Návrh jednacího a hlasovacího řádu

 

24.5.2024


 

Zápis ŘVH z 28.6.2023

Příloha č. 1

Výroční zpráva

Výroční zpráva 2022 – CZ
Výroční zpráva 2022 – EN

22.6.2023

 


 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti COLORLAK, a.s.,
která se koná dne 28. června 2023 v 10:00 hod. v sídle společnosti.

VH Pozvánka na ŘVH 2023

Návrh jednacího a hlasovacího řádu

Úplné znění stanov společnosti

Konsolidovaná výroční zpráva 2022

26.5.2023


Zápis ŘVH z 29.6.2022

Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6
Příloha č. 7 Příloha č. 8 Příloha č. 9 Příloha č. 10 Příloha č. 11 Příloha č. 12

13.7.2022


Výroční zpráva

Výroční zpráva 2021 – EN

15.6.2022


Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti COLORLAK, a.s.,
která se koná dne 29. června 2022 v 10:00 hod. v sídle společnosti.

VH Pozvánka na ŘVH 2022
Návrh jednacího a hlasovacího řádu

Výroční zpráva 2021
Konsolidovaná výroční zpráva 2021

 

27.5.2022


 

zápis ŘVH z 29.6.2021

 

Příloha č. 1, Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5

Příloha č. 6 Příloha č. 7 příloha č. 8 Příloha č. 9 Příloha č. 10

Příloha č. 11 Příloha č. 12 Příloha č. 13 Příloha č. 14 Příloha č. 15

Příloha č. 16

16.7.2021


Výroční zpráva

Výroční zpráva 2020 – CZ
Výroční zpráva 2020 – EN

28.5.2021

 


Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti COLORLAK, a.s.,
která se koná dne 29. června 2021 v 10:00 hod. v sídle společnosti.

VH Pozvánka na ŘVH 2021
Návrh jednacího a hlasovacího řádu
Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti v roce 2020 a stavu majetku k 31.12.2020
Výsledovka k 31.12.2020
Rozvaha k 31.12.2020
Cash flow 2020
Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2020
Příloha v roční účetní závěrce k 31.12.2020
Zpráva nezávislého auditora
Konsolidovaná účetní závěrka 2020
Příloha v konsolidované účetní závěrce 2020
Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce
Návrh stanov společnosti
Návrh dodatku smlouvy o výkonu funkce člena správní rady

28.5.2021

 


Výroční zpráva

Výroční zpráva 2019 – EN

30.6.2020


Zápis ŘVH z 30.6.2020

Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3, Příloha č. 4, Příloha č. 5, Příloha č. 6, Příloha č. 7, Příloha č. 8, Příloha č. 9,   Příloha č. 10

30.6.2020


Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti COLORLAK, a.s.,
která se koná dne 30. června 2020 v 10:00 hod. v sídle společnosti.

VH Pozvánka na RVH 2020
Výsledovka k 31.12.2019
Rozvaha k 31.12.2019
Cash flow 2019
Přehled o změnách vl.kapitálu 2019
Příloha v roční účetní závěrce 2019
Výrok auditora RÚZ 2019
Konsolidovaná účetní závěrka 2019
Příloha v konsolidované účetní závěrce 2019
Výrok auditora KÚZ 2019

29.5.2020

 


Výroční zpráva

Výroční zpráva 2019 – CZ

29.5.2020

 


Zápis ŘVH z 27.6.2019

Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3,  Příloha č. 4, Příloha č. 5, Příloha č. 6,

Příloha č. 7, Příloha č. 7 druhá část, Příloha č. 8, Příloha č. 9, Příloha č. 10, Příloha č. 11, Příloha č. 12

27.6.2019

 


Výroční zpráva

Výroční zpráva 2018 – CZ
Výroční zpráva 2018 – EN

19.6.2019

 


Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti COLORLAK, a.s.,
která se koná dne 27. června 2019 v 10:00 hod. v sídle společnosti.

VH Pozvánka na RVH 2019
Výsledovka k 31.12.2018
Rozvaha k 31.12.2018
Cash flow 2018
Přehled o změnách vl.kapitálu 2018
Příloha v roční účetní závěrce 2018
Výrok auditora RÚZ 2018
Konsolidovaná účetní závěrka 2018
Příloha v konsolidované účetní závěrce 2018
Výrok auditora KÚZ 2018
VH 19 zpráva COLORLAK 
VH 2019 smlouva
VH 2019 dodatek

24.5.2019

 


ZÁPIS ŘVH z 27.6.2018

Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4
Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 Příloha č. 8
Příloha č. 9 Příloha č. 10 Příloha č. 11 Příloha č. 12
Příloha č. 13

28.6.2018


Výroční zpráva

Výroční zpráva 2017 – CZ

Výroční zpráva 2017 – ENG

28.5.2018

 


Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti COLORLAK, a.s.,
která se koná dne 27. června 2018 v 10:00 hod. v sídle společnosti.

VH Pozvánka na ŘVH 2018, zpráva 2017, návrh stanov
Výsledovka k 31.12.2017
Rozvaha k 31.12.2017
Cash flow 2017
Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2017
Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2017
Zpráva nezávislého auditora
Konsolidovaná účetní závěrka 2017
Příloha ke konsolidované účetní závěrce 2017
Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce

25.5.2018


 

ZÁPIS ŘVH z 28.6.2017

Příloha č. 1, Příloha č.2Příloha č.3Příloha č. 4,
Příloha č.5Příloha č. 6Příloha č. 7Příloha č. 8,
Příloha č. 9 Příloha č. 10

29.6.2017


Výroční zpráva

Výroční zpráva 2016 – CZ

Výroční zpráva 2016 – ENG

29. 05. 2017


Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti COLORLAK, a.s.,
která se koná dne 28. června 2017 v 10:00 hod. v sídle společnosti.

VH Pozvánka na ŘVH 2017.
VH zpráva 2016
Výsledovka k 31.12.2016
Rozvaha k 31.12.2016
Cash flow 2016
Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2016
Příloha v roční účetní závěrce k 31.12.2016
Zpráva nezávislého auditora
Konsolidovaná účetní závěrka 2016
Příloha v konsolidované účetní závěrce 2016

25. 05. 2017


Zápis ŘVH z 8.12.2016

Příloha č.1; Příloha č. 2Příloha č.3;
Příloha č.4; Příloha č.5; Příloha č.6;
Příloha č.7; Příloha č.8; Příloha č.9;
Příloha č.10; Příloha č.11; Příloha č.12;
Příloha č.13

15.12.2016


Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti COLORLAK, a.s.,
která se koná dne 8. prosince 2016 v 10:00 hod. v sídle společnosti.

Pozvánka na valnou hromadu.
Stanovy 2016.
VH usnesení a zdůvodnění.
Znalecký posudek.

7. 11. 2016


Sanovisko k protestům a žádostem
Protesty a žádosti o vysvětlení k ŘVH 29.6.2016

14.7.2016


Zápis ŘVH z 29.6.2016

Příloha č.1, Příloha č.2, Příloha č.3
Příloha č.4, Příloha č.5, Příloha č.6,
Příloha č.7, Příloha č.8, Příloha č.9
Příloha č.10, Příloha č.11, Příloha č.12,
Příloha č.13, Příloha č.14, Příloha č.15.

13.7.2016


Výroční zpráva

Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2015 anglická verze
27.5.2016


Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti COLORLAK, a.s.,
která se koná dne 29. června 2016 v 10:00 hod. v sídle společnosti.

VH Pozvánka na ŘVH 2016
VH 2015 zpráva
Rozvaha k 31.12.2015
Výsledovka k 31.12.2015
Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2015
Cash flow 2015
Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2015
Výrok – RÚZ + VZ 2015
Konsolidovaná účetní závěrka 2015
Příloha ke konsolidované účetní závěrce 2015
Výrok – konsolidace 2015
Vysvětlení k valné hromadě
Žádost o vysvětlení k valné hromadě 30.6.2015

13.7.2015


Zápis z ŘVH z 30.6.2015

Příloha č.1, Příloha č.2, Příloha č.3
Příloha č.4, Příloha č.5, Příloha č.6,
Příloha č.7, Příloha č.8, Příloha č.8 K
Příloha č.9, Příloha č.10, Příloha č.11,
Příloha č.12, Příloha č.13, Příloha č.14,
Příloha č.15, Příloha č.16.

13.7.2015


Protinávrh akcionáře k bodu 4. programu VH 30.6.2015
Stanovisko správní rady k protinávrhu akcionáře


Výroční zpráva

Výroční zpráva vybrané info 2014

Výroční zpráva 2014 AJ


Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti COLORLAK, a.s.,
která se koná dne 30. června 2015 ve 13:00 hod. v sídle společnosti.

VH Pozvánka na ŘVH 2015
Výkazy 201412
VÝKAZY konsolidované 2014

COLORLAK, a.s.


Vyúčtování nedobrovolné dražby cenných papírů

Správní rada

                Dražebník společnost CAPITAL MARKETS o.c.p., a.s. předložila vyúčtování výsledků nedobrovolné dražby cenných papírů emitenta COLORLAK, a.s.  takto:
                Cena dosažená vydražením                                        50.000,00 Kč
                Znalecký posudek                                                         55.000,00 Kč
                Provize 10 % z ceny dosažené vydražením               5.000,00 Kč
                Náklady na zabezpečení dražby                                 18.082,83 Kč
                Náklady celkem                                                              78.082,83 Kč
                Rozdíl mezi cenou vydražení a náklady                    28.082,83 Kč
Současně předložila fakturu k uhrazení rozdílu mezi cenou dosaženou vydražením a celkovými náklady na provedení nedobrovolné dražby.
Rozhodnutí správní rady…
Správní rada rozhodla uhradit rozdíl mezi cenou dosaženou vydražením 11 124 kusů akcií společnosti a náklady na nedobrovolnou dražbu cenných papírů konanou dne 24. 9. 2014 na vrub nákladů společnosti.
Ve Starém Městě, dne 22. 10. 2014
 
Ing. Svatopluk Chalupa CSc
předseda správní rady

 

COLORLAK, a.s.

Oznámení o výsledku rozhodování per rollam

 

Správní rada

            Dne 2. 10. 2014 správní rada v souladu s §§ 418 a násl. zákona č 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a čl.  14 stanov společnosti rozeslala    akcionářům, kteří souhlasili se zasíláním oznámení elektronickou poštou mailem a 3 akcionářům doporučeným dopisem návrh rozhodnutí,  jeho zdůvodnění a hlasovací lístek s rozhodnutím a stanovila lhůtu 15 dnů pro doručení vyjádření akcionáře. Ke dni 2. 10. 2014 společnost emitovala 17 854 393 ks akcií o jmenovité hodnotě každé jedné 10 Kč, na jednu akcii připadá jeden hlas.
            Ve stanovené lhůtě odevzdalo, nebo zaslalo hlasovací lístek 17 akcionářů.
            S návrhem rozhodnutí souhlasí 17  675  048  hlasů, tj. 99 % hlasů všech akcionářů
            S návrhem rozhodnutí nesouhlasí  179  345 hlasů, tj. 1 % hlasů všech akcionářů
            Rozhodnutí:
Valná hromada společnosti COLORLAK, a.s. (dále jen „společnost“) schvaluje per rollam prodej části závodu společnosti Čistírna odpadních vod, včetně příslušných pozemků, budov, technologických zařízení a zásob materiálu za těchto podmínek:
a)      část závodu Čistírna odpadních vod je definována v interní dokumentaci společnosti jak hospodářské středisko 105 ČOV a zahrnuje pozemek parcelní číslo 2396 k.ú. Staré Město se stavbami a zařízeními na této parcele a pozemek parcelní číslo 2565 k.ú. Staré Město se stavbami a zařízeními na této parcele (dále jen „závod“)
b)     cena za prodej části závodu bude nejméně ve výši stanoveným znaleckým posudkem ocenění jmění části obchodního závodu
c)      kupující se smluvně zaváže poskytovat společnosti služby spojené s čištěním odpadních vod a navazující činnosti po dobu nejméně 25 let
bylo  17 675 048 hlasy, tj. 99 % hlasů všech akcionářů schváleno.
 
Ve Starém Městě dne 21. října 2014
 
Ing. Svatopluk Chalupa CSc
předseda správní rady

 

COLORLAK, a.s.

Valná hromada 30. 6. 2014

Zápis z jednání řádné valné hromady
Příloha č.1 – č.20


Výroční zpráva

Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2013 anglická verze


Úplné znění stanov 2014
CL VÝKAZY konsolidované 2013
CL – Výkazy 201312- Výkaz zisku a ztrát
CL – Výkazy 201312-Rozvaha AKTIVA
CL – Výkazy 201312-Rozvaha PASIVA


Výroční zpráva

Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2012 anglická verze