+420 800 145 555

Po – Pá: 8:00 – 15:00

Zateplení a jeho výhody?

Zateplovací systémy EKO-STZ zlepšují tepelně izolační vlastnosti obvodových plášťů stavebních objektů, snižují spotřebu energie na vytápění budov a na chlazení v letních měsících, zvyšují tepelnou pohodu bydlení. Omezují možnost kondenzace vodní páry na vnitřní straně konstrukce, čímž snižují riziko vzniku plísní. Výrazným způsobem přispívají k sanaci vad a poruch budov a zajišťují ochranu obvodového pláště před klimatickými vlivy. Kvalitní a nápadité architektonické řešení povrchu zateplovacího systému zvyšuje estetické působení objektu. Zateplení přispívá ke snížení emisí při výrobě energie, což má příznivý vliv na životní prostředí.

Kontaktní zateplovací systémy splňují požadavky zákona 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a §2 a 3 nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,  jsou řádně certifikovány a byly na ně vydána příslušná ETA,STO, prohlášení o vlastnostech případně prohlášení o shodě.

 

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY NA PODKLADU Z BETONU NEBO ZDIVA

Zateplovací systém EKO-STZ P je držitelem Evropského technického schválení ETA 05/0154 podle ETAG 004.
Osvědčení o stálosti vlastností č. 1020-CPR-010035854, Osvědčení o splnění požadavků pro kvalitativní třídu A podle kritérií Cechu pro zateplování budov. Dále pro něj bylo vydáno Prohlášení o vlastnostech č. EKO-STZ P/2013.

Zateplovací systém EKO-STZ M je držitelem Evropského technického schválení ETA 13/0119 podle ETAG 004.Osvědčení o stálosti vlastností č. 1020-CPR-010038172, Osvědčení o splnění požadavků pro kvalitativní třídu A podle kritérií Cechu pro zateplování budov. Dále pro něj bylo vydáno Prohlášení o vlastnostech č. EKO-STZ M/2013.

 

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY NA PODKLADU ZE STAVEBNÍCH DESKOVÝCH MATERIÁLŮ
(cementotřískové desky, dřevotřískové desky, OSB desky, desky z rostlého dřeva)

Zateplovací systém EKO-STZ DP je držitelem Stavebního technického osvědčení č 010-033530 a Certifikátu výrobku č. 204/C5a/2014/010-033532.
Zateplovací systém EKO-STZ DM je držitelem Stavebního technického osvědčení č 010-033533 a Certifikátu výrobku č. 204/C5a/2014/010-033535. Dále pro ně bylo vydáno Prohlášení o Shodě.

 

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY NA PODKLADU Z BETONU NEBO ZDIVA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU OBKLADEM Z CIHELNÝCH PÁSKŮ

Zateplovací systém EKO-STZ CP je držitelem Stavebního technického osvědčení č. 010-034624 a Certifikátu výrobku č. 204/C5a/2015/010-034626.
Zateplovací systém EKO-STZ CM je držitelem Stavebního technického osvědčení č. 010-034627 a Certifikátu výrobku č. 204/C5a/2015/010-034629. Dále pro ně bylo vydáno Prohlášení o Shodě.

 

Závazný technologický postup

Závazný technologický postup tř. A

Závazný technologický postup EKO-STZ CP a CM

 

Ekonomické:

 • úspora energie na vytápění přináší úsporu až 40%
 • snížená spotřeba energie na vytápění umožní použití zdroje tepla s nižším výkonem i jeho hospodárnější provoz
 • zkrácení topné sezóny
 • rychlá návratnost investice do zateplení díky růstu cen energií

Stavebně-technické:

 • ochrana obvodového pláště před působením klimatických podmínek
 • odstranění tepelných mostů
 • prodloužení životnosti objektu
 • vhodný pro rekonstrukci starších objektů i pro novostavby
 • u novostaveb umožňuje použití slabších a lehčích zdí a přispívá ke snížení hmotnosti (zatížení) stavby
 • zamezuje promrzání a devastaci zdiva mrazem

Užitné hledisko:

 • zlepšení tepelné pohody v zateplených objektech
 • vnější zateplení nezmenšuje užitný prostor
 • možnost nového originálního architektonického řešení fasády

Zdravotní:

 • zamezení vzniku plísní

Ekologické:

 • zateplení přispívá ke snížení emisí při výrobě energie, což má příznivý vliv na životní prostředí