fbpx
800 145 555

Jak na penetrační nátěry?

K čemu konkrétně jsou penetrační nátěry určené? Mohou se používat v exteriéru i v interiéru? Na jaké podklady se mohou nanášet? Musíme podklad při nanášení penetračního nátěru zvláštně upravit? Jakými způsoby se penetrační nátěry na povrch aplikují?

Penetrace

Penetrace je pronikání nosného média do podkladu. Tímto médiem může být voda, ale i všechny rozpouštědla a další chemické přípravky. Účinná složka, která se v něm nachází, zajišťuje trvanlivost požadovaných vlastností podkladu. Pomocí tohoto technologického postupu připravíme podklad před následnou úpravou povrchové vrstvy (obvykle jde o nanášení další vrstvy).

Využití penetrace

Funkcí penetrace je zpevnění nekoherentních podkladů, sjednocení nasákavosti podkladů a zvýšení přilnavosti další povrchové úpravy.

1. Nejčastěji využíváme penetraci na úpravu povrchu po seškrabání původních nátěrů nebo po odstranění tapet. I penetrační nátěr s dobrou schopností proniknout do podkladní vrstvy (nosné médium na bázi lakového benzinu) pronikne na běžně zvětraném povrchu pouze do hloubky 1 mm. Pokud je povrch zvetraný do větší hloubky, nedá se zpevnit výhradně penetračním nátěrem. Do nekoherentní spodních vrstev penetrace nepronikne. Tehdy vytvoří penetrace pevnou povrchovou vrstvu.

2. V případě, že nasákavost povrchu není ve všech místech stejná, můžeme využít penetraci na sjednocení. Tato penetrace se osvědčuje zejména při křemičitých nátěrových hmotách (které reagují na vlhkost podkladu).

3. Pokud máme tvrdý a nenasákavý podklad, můžeme penetrační nátěr využít i jako pojivo mezi podkladem a následnou povrchovou úpravou.

Speciální penetrační nátěry

  • Penetračním nátěrem můžeme fixovat znečišťující látky (nikotin, saze) v podkladu a tím zajistit čistý povrch. Takové penetrační nátěry nazýváme filtrační.
  • Pro napouštění nenatřených, dobře vyzrálých podkladů ve vnitřních prostorách a na fasádách můžeme využít univerzální penetraci. Touto penetrací zpevní podklad, sjednotí rozdílnou savost materiálů, zvýšíme přilnavost následných vrstev.
  • Pro penetrační nátěry omítek, sádrokartonu, dřeva, dřevotřísky, překližky nebo betonu můžeme použít malířskou akrylátovou penetraci. Tou vyrovnáme savost podkladů a tak zajistíme, aby se nátěry neloupaly a nepraskaly.
  • Dřevo v exteriéru a interiéru můžeme rovněž chránit penetrací. Takový impregnační nátěr zajistí jeho vodoodpudivost, ochranu dřeva před povětrnostními vlivy a UV zářením.

Nejdůležitějším kritériem správného penetrovaní je vhodný výběr penetračního nátěru. Ten musí vždy chemicky odpovídat zvolené povrchové úpravě. Výrobci obvykle nabízejí pro konkrétní výrobek konkrétní penetrační nátěr.

Pracovní postup

  • Před nanášením musíme nátěr důkladně promíchat (míchadlem).
  • Upřednostňujme mechanické sání před stříkáním. Štětec a váleček jsou vhodnější, protože svým mechanickým působením usnadňují pronikání do podkladu.
  • Při ředění musíme vždy dodržovat poměry ředění, které udává výrobce.
  • Nátěr se nanáší rovnoměrně, doporučeným způsobem. Nanášíme pouze takové množství, jaké je podklad schopen nasáknout. Pokud naneseme větší množství nátěru, mohou se vytvořit lesklé plochy, které následně zhoršují přilnavost dalšího nátěru (při silikátových technologiích vznikají problémy s barevností).
  • Penetrační nátěry se obvykle nanáší v několika vrstvách. Nanášení další vrstvy není vhodné odkládat, protože když nátěr zcela zaschne (vytvrdne), smísení obou vrstev je problematické.
  • Penetrační nátěr musí být po aplikaci zcela vsáknutý do podkladu. V případě, že se vytvoří louže, je třeba rozetřít je do plochy.

Nanášení

Při aplikaci penetračních nátěrů využíváme malířské štětce, válce (válečky) nebo stříkací pistole. Při práci využijeme i žebříky, lešení nebo vysokozdvižné vozíky. Pro udržení barevného odstínu potřebujeme i strojní míchadla. Před tím, než začneme penetrační nátěr nanášet, musíme podkladový povrch důkladně připravit. Podklad musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnoty a oleje. V případě, že jdeme nanášet nátěr na beton, musí být vyzrálý, bez mechanických nečistot. V případě, že se na povrchu nacházejí prasklinky, musíme je vytmelit pomocí epoxidového tmelu. Podklad musí být izolován, protože vzlínající vlhkost by mohla způsobit porušení přilnavosti (odlupování).

Před aplikací penetračního nátěru na dřevěný povrch musíme dřevo obrousit, očistit a případné nerovnosti opravit vhodnými tmely na dřevo. Naneseme penetrační nátěr, který strukturou dřeva pronikne do hloubky ošetřovaného materiálu. Počet nanesených vrstev volíme od požadovaného výsledného efektu. Použití, složení, barvu, způsob nanášení, ředění, vlastnosti a bezpečnost při práci musí každý výrobce uvést v technickém listu daného výrobku.

 

Jak na penetrační nátěry?. http://www.naseinfo.cz/. [online]. 11.10.2016 [cit. 2016-10-11]. Dostupné z: http://www.naseinfo.cz/stavby-a-stavebnictvi/uprava-povrchu/jine-upravy/jak-na-penetracni-natery