+420 800 145 555

Čím natřít kovový plot či plechová vrata?

Při volbě vhodného nátěru je potřeba vycházet z dostatku informací. Tedy jiná příprava a skladba nátěrů bude u zcela nové povrchové úpravy a jiná u opravného nebo udržovacího nátěru. Také s ohledem na požadované odolnosti a životnosti nátěrů je potřeba zvolit vhodné nátěrové hmoty, jejich vrstvy a také přípravu podkladu.

Zcela nový nátěr:
Kovový povrch je nutné náležitě připravit – očistit, odmastit a dobře odstranit všechnu rez (přebroušení, kartáč, pískování) až na čistý kov. Kritická místa (jako jsou sváry, hrany, nýty, spoje apod.) doporučujeme nejdříve ošetřit samostatným lokálním nátěrem zvolené základní antikorozní barvy, případně antikorozní jednovrstvé barvy.

Ověřenou klasiku antikorozní ochrany na ocel představuje základ SYNOREX PRIMER S2000 a následně vrchní barva UNIVERZAL SU2013 (nejširší odstínová škála a výběr z lesklé nebo matné verze).

Z jednovrstvých barev lze doporučit polomatný PROTIREZ S2015 s výbornou antikorozní ochranou a rychlým zasycháním.

Vodouředitelné jednovrstvé barvy zastupuje AQUAREX V2115. Velkou předností AQUAREXu je jeho široké použití – také na pozink, hliník, ale i dřevo nebo beton či omítky.

Vysokou odolnost UV záření a povětrnosti nabízí polyuretanový nátěrový systém – základ AXAPUR PRIMER U2008 a následně vrchní barva jako AXAPUR U2074 nebo AXAPUR U2060. Jedná se o velmi rozšířený nátěr s možností použití na ocel i pozink. Odstínová nabídka je velmi široká – jde o materiály tónované podle požadavku zákazníka.

Původní starý nátěr je nepoškozený, dobře přilnavý:
Je potřeba jen dobře připravit povrch – očistit a odmastit (často stačí tlaková voda se saponátem) a ještě doporučujeme lehce zdrsnit brusným papírem č. 240-280, a opět očistit.
Výběr nové vrchní barvy, případně i jednovrstvé barvy (2v1), se provede s ohledem na druh a charakter původního nátěru. Zjednodušeně řečeno používat k přestření stejné druhy barev (syntetické na syntetické), (vodouředitelné na vodouředitelné) a nekombinovat divoce různé druhy.
Velmi oblíbenou variantou nátěru je UNIVERZAL SU2013 (nejširší škála odstínů, a také matné provedení).
Z jednovrstvých barev lze doporučit polomatný PROTIREZ S2015 s výbornou antikorozní ochranou a rychlým zasycháním.

Pro opravu vodouředitelných barev lze vybírat z matné AKRYLCOL MAT V2045, lesklé AKRYLCOL LESK V2046 a hlavně matné jednovrstvé barvy AQUAREX V2115. AQUAREX svými antikorozními vlastnostmi (i v jednom silnějším nátěru) ochrání případně poškozená místa. Současně také dobře odolává povětrnostním vlivům.

Pro velmi vysokou odolnost jsou určeny dvousložkové polyuretany jako např. AXAPUR U2074 nebo AXAPUR U2060. Opět platí podmínka pro odpovídající kvalitu podkladní (staré) barvy.

Původní starý nátěr je poškozený, praská a je zde koroze:
Důležité je kvalifikované posouzení zachovalosti a přilnavosti starého nátěru.
Pokud je nátěr poškozen v celé ploše, včetně celoplošné koroze, je nutné celý starý nátěr i se rzí očistit až na čistý kov. Jde o náročnější záležitost, ale na druhou stranu odpadají možné komplikace se „snášenlivostí“ starého a nového nátěru. Lze tedy vybrat optimální nátěr bez nějakého omezení.

Nátěr je poškozen (praská, loupe se, prostupuje rez) jen místy, ne v celé ploše. Místa se zachovalým nátěrem se očistí, odmastí a přebrousí (zdrsní) brusným papírem č. 180-240, a opět očistí. Zbylé plochy nefunkčního starého nátěru a místa napadená rzí se musí očistit až na čistý kov. Následuje antikorozní nátěr (lokální), kterým se nejdříve natřou plochy očistěné na čistý kov (nejlépe na původní tloušťku filmu). Pozor – je potřeba zvolit vhodný druh nátěru pro zajištění „snášenlivosti“ nového a zbytků starého nátěru. Vhodné je poté provést jeden sjednocující základní nátěr v celé ploše. Po odpovídající době již následují vrchní nátěry.
Nabídka nátěrových hmot je zde stejná jako u zcela nového nátěru.
Ověřenou klasiku antikorozní ochrany na ocel představuje základ SYNOREX PRIMER S2000 a následně vrchní barva UNIVERZAL SU2013 (nejširší odstínová škála a výběr z lesklé nebo matné verze).

Z jednovrstvých barev lze doporučit polomatný PROTIREZ S2015 s výbornou antikorozní ochranou a rychlým zasycháním.
Vodouředitelné jednovrstvé barvy zastupuje AQUAREX V2115. Velkou předností AQUAREXu je jeho široké použití – také na pozink, hliník, ale i dřevo nebo beton či omítky.

Vysokou odolnost UV záření a povětrnosti nabízí polyuretanový nátěrový systém – základ AXAPUR PRIMER U2008 a následně vrchní barva jako AXAPUR U2074 nebo AXAPUR U2060. Jedná se o velmi rozšířený nátěr s možností použití na ocel i pozink. Odstínová nabídka je velmi široká – jde o materiály tónované podle požadavku zákazníka.

Co použít na pozinkovaná vrata, plot, sloupy, pletivo?
Na pozinkované plochy je určena jednovrstvá barva „2v1“ ZINOREX S2211.

Vodouředitelné jednovrstvé barvy zastupuje AQUAREX V2115.

Při požadavku vysoké odolnosti a to na pozink i titanzinek nebo ocel je určena jednovrstvá polomatná barva „2v1“  AXAPUR U2218.