+420 800 145 555

Odmašťování kovového podkladu

Pro odmašťování kovového podkladu slouží řada přípravků a metod, ale věnovat se budeme jen běžně dostupným – pro drobné řemeslnické nebo hobby práce. Odmaštění povrchu je jen jeden krok z celkového požadavku na kvalitní přípravu podkladu.

Základní rady a doporučení:

  • Jen kvalitně odmaštěný povrch je zárukou funkčního nového nátěru.
  • Povrch pod vodouředitelné barvy musí být dokonale odmaštěn. I menší mastnota působí jako separační vrstva a dochází k různým defektům až odloupnutí barvy.
  • Syntetické barvy jsou tolerantní i k případnému velmi slabému zamaštění (vydrží o něco horší podmínky než vodouředitelné barvy). Ale stále platí, že jen kvalitně očištěný povrch zaručuje maximální fungování nového nátěru.
  • Praktická pomůcka – na kvalitně odmaštěném povrchu voda netvoří „kuličky“ a křída po něm neklouže, ale zanechává výraznou stopu.
  • „Odmašťování“ hadrem namočeným v rozpouštědle (ředidlo, technické kapaliny) je jen pro malé plochy a hadr je nutno často měnit – lze čistit účinně plochy do 1-2 m2. (Nepokoušejte se odmašťovat velké plochy – po chvíli se na hadru vytvoří směs mastnoty, olejů a rozpouštědla, kterou následně rozetřete dále po celém výrobku.)
  • Olej a mastnota se nedají odstranit mechanickou cestou. Pokud se o to pokusíte, riskujete kontaminaci použitých prostředků (brusky, kartáče, nářadí) a při jejich následném použití přenos mastnoty na další dříve čisté výrobky.
  • Pracovní pomůcky i nářadí udržujte stále čisté.
  • Použité a znečištěné pomůcky, technické kapaliny a čističe je potřeba ekologicky likvidovat (sběrné dvory).

 

Do odmašťování patří také zbavení povrchu kovů nečistot zalepených do mastnoty (prach, saze, vlákna apod.).

V tomto případě se většinou jedná o lokální a těžší formu znečištění, kde základní hrubé odmašťování se může i několikrát opakovat. Větší a pevnější vrstvy nečistot je možno nejdříve odstranit např. škrabkou. Pro hrubé odmaštění se používá nejčastěji BENZÍNOVÝ ČISTIČ P7005, případně i TOLUEN TECHNICKÝ P7006. Pokud jde o současné odstranění i zbytků nějakých barev, lze použít ACETON TECHNICKÝ R7003


Problém a tedy specifické odmaštění představuje odstranění různých silikonových skvrn a defektů v nátěru (oka, dolíčky). Příčinou těchto problémů jsou především silikonová maziva, ale často i přímo silikonové barvy nebo některé čisticí prostředky. Ne vždy lze tato silikonová znečištění dokonale odstranit (nejsou vidět, povrch je jinak čistý, a šíření probíhá i vzduchem).

Znečištění od silikonu se velmi těžce odstraňuje (i prokazuje), a odmaštění je potřeba i několikrát opakovat. Někdy je nutno najít zdroj silikonu a už ten z dílny odstranit a dále nepoužívat. K odstranění silikonů se používají speciální přípravky. V domácích podmínkách je možno použít agresivnější čističe jako např. ACETON TECHNICKÝ R7003.

Nízké (běžné) zamaštění povrchu se vyskytuje v našem okolí velmi často. Klasickým příkladem jsou např. plechové střechy a parapety nebo různé kovové konstrukce.

Pro čištění se často používají běžné saponáty (bez silikonu) s vodou a následné opláchnutí čistou vodou. U větších ploch (střechy) lze využít vysokotlaké mycí zařízení (wap). Ještě posílenější účinek je při využití teplé nebo horké vody (v domácnosti lze využít i parní čističe).

Samostatnou kapitolou jsou komerčně dostupné koncentrované (emulzní) odmašťovače, které povrch dokonale odmastí (i při silnějším zamaštění).
 
Silnější zamaštění povrchu – nachází se např. u zcela nových ocelových materiálů, kde jde o ochranné vrstvy z výroby, nebo o vybavení a konstrukce dílen, garáží.

Pro menší plochy lze použít klasické řešení – technické kapaliny, čističe, ředidla. Nejčastěji se používá BENZÍNOVÝ ČISTIČ P7005, případně i TOLUEN TECHNICKÝ P7006. Pro poslední stupeň odmašťování a čištění (před nátěrem) lze použít ředidlo z barvy, kterou následně budeme natírat (doporučení řady starších praktiků).

Univerzální použití zde mají komerčně dostupné koncentrované (emulzní) odmašťovače, a hlavně jejich využití na větší plochy.


ODMAŠTĚNÍ Z POHLEDU POUŽITÉ BARVY
 
Pokud používáte syntetické (rozpouštědlové) barvy:

Rozsah odmašťování vždy záleží od velikosti celkového znečištění.

Pro menší plochy lze použít klasické řešení – BENZÍNOVÝ ČISTIČ P7005, případně i TOLUEN TECHNICKÝ P7006. Pro poslední stupeň odmašťování a čištění (před nátěrem) lze použít ředidlo z barvy, kterou následně budeme natírat (doporučení řady starších praktiků).

Univerzální použití zde mají komerčně dostupné koncentrované (emulzní) odmašťovače, a hlavně jejich využití na větší plochy.

 
Pokud používáte vodou ředitelné (disperzní) barvy:

Rozsah odmašťování opět záleží od velikosti celkového znečištění.

Jak bylo již dříve uvedeno, univerzální použití zde mají komerčně dostupné koncentrované (emulzní) odmašťovače. Pro běžné zamaštění lze použít klasické saponáty (bez silikonu) s vodou a následné opláchnutí čistou vodou. Také lze kombinovat – pro hrubší omaštění použít např. BENZÍNOVÝ ČISTIČ P7005 nebo ACETON TECHNICKÝ R7003 a vše poté doporučujeme vždy zakončit „vodou“ jako je saponát nebo emulzní čistič. Povrch pod vodou ředitelné barvy musí být vždy dokonale odmaštěn.


Praktické využití technických kapalin a čističů

ACETON TECHNICKÝ R7003 má širší použití, slouží především k čištění a odmašťování kovových povrchů před aplikací nátěrových hmot, k čištění pracovních pomůcek a zařízení. Aceton je velmi agresivní rozpouštělo a lze jej tedy použít pro odstranění řady nátěrů, jako např. nitrocelulózové nebo akrylátové, nebo pro očištění od nevyzrálých zašpinění a úkapů barev z kovových nebo keramických podkladů. Není určen k ředění barev.

 TOLUEN TECHNICKÝ R7006 slouží k čištění a odmašťování kovových povrchů před aplikací nátěrových hmot, k čištění pracovních pomůcek a zařízení. Uplatnění nachází také při čištění a odmašťování povrchů před použitím lepidel. Není určen k ředění barev.

 BENZÍNOVÝ ČISTIČ P7005 slouží k hrubému odmašťování a čištění zejména kovových povrchů před aplikací nátěrových hmot, k čištění pracovních pomůcek a zařízení. Také je vhodný k čištění textilu a to i od zbytků asfaltu, nebo k odstraňování lepidla po samolepkách.