fbpx
+420 800 145 555

Potřebujete chemicky odolné nátěry?

ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ

Pro nátěry betonových (minerálních) ploch je možno použít několik našich nátěrových hmot. Vždy je potřeba znát konkrétní účel použití a mít náležitě připravený podklad. Podklad musí být suchý, čistý, soudržný, vyzrálý, zbavený všech hrubých nečistot a zbytků oleje nebo jiné mastnoty a především musí být suchý a izolován proti průniku spodní vlhkosti. Je nutno připomenout obezřetnost u speciálně zušlechťovaných a hlazených povrchů („nivelační stěrky, gletování“ apod.). Zde je nutno ověřit přilnavost barvy a v případě potřeby provést zdrsnění např. přebroušením.

Co použít na odolné nátěry betonových podlah, soklů, nádrží, ale i jiných stavebních materiálů (bez přímého působení UV záření)?
EPAX S2381 slouží pro úpravu betonu a dalších stavebních materiálů na ochranu proti působení řady nepříznivých vlivů (různé chemikálie, voda, mechanické namáhání apod.). EPAX S2381 – epoxidová dvousložková lesklá vrchní barva má i atest na protikluznost podlah. Vlastní aplikace se provádí většinou ve třech krocích – 1x penetrační nátěr EPAXEM natuženým S7307 a naředěným cca 15-20% ředidla S6300 a následně 1-2x EPAX ředěný podle způsobu aplikace. Výběr odstínu záleží na požadavku zákazníka – tónování na průmyslovém automatu PTA nebo řadě PROFI II v TSCL.

Čím natřít betonový bazén nebo nádrž na vodu?
Pro nátěry betonových bazénů, koupališť a nádrží na vodu slouží TREXON BAZÉNY H2203. Proschlý nátěrový film (nejméně 10 dnů po nánosu poslední vrstvy) chrání podklad beton, případně kov, před účinky vody. Pro nový nátěr betonu (suchý, čistý, vyzrálý, soudržný) je prvním krokem 1x penetrační nátěr H2203 naředěný až 1:1 pomocí H6000 a následně 2-3x běžný nátěr H2203.

Co použít na chemicky odolné nátěry minerálních (betonových) podlah, soklů nebo záchytných nádrží.
Pro nátěry betonových ploch, ale i kovových prvků nebo konstrukcí slouží TREXON EMAIL H2001. Pro nátěr betonu (suchý, čistý, vyzrálý, soudržný) je prvním krokem 1x penetrační (základní nátěr H2003 nebo přímo H2001 naředěný až 1:1 pomocí H6000 a následně 3x běžný nátěr H2001. Pro ochranu kovů je nutné použít nejdříve vhodný antikorozní základ – např. SYNOREX EXTRA S2003 nebo a následně min. 3 běžné vrstvy TREXON EMAIL. Proschlý nátěrový film (nejméně 7 dnů po nánosu poslední vrstvy) chrání podklad beton, případně kov, před účinky vybraných látek a chemikálií.