+420 800 145 555

Jaké tužidlo zvolit?

Všechny dvousložkové nátěrové hmoty (barvy, laky, tmely apod.) je před aplikací nutno natužit – smíchat s vhodným tužidlem v přesně předepsaném poměru. Bez natužení nelze danou hmotu použít. Špatné natužení má vždy vliv na kvalitu výsledného nátěru a v krajním případě může způsobit až celkové znehodnocení takto natužené hmoty.

Tedy je nutno použít tužidlo předepsané výrobcem a dodržet jeho dávkování. Záměnu různých tužidel, stejně jako jejich různé nebo velmi nepřesné dávkování tuzidlo s7307nelze tolerovat. A jednoznačně nevhodné je použít tužidla různých značek a výrobců.

Je potřeba dodržovat předepsaná tužení a rozlišovat zda jsou uváděna v hmotnostním nebo objemovém poměru.

Také je potřeba u natužené hmoty (natužené směsi) znát dobu zpracovatelnosti a tomu přizpůsobit celkové zpracovávané množství. Doba zpracovatelnosti je celkový čas (od přidání tužidla), po který je možno natuženou směs zpracovávat (natírat). Po uplynutí doby zpracovatelnosti nelze natuženou směs dále používat – chemická reakce již nevratně velmi pokročila, a zbylé množství je nutno zlikvidovat. Platí, že se vždy tuží jen takové množství, které lze s jistotou a časovou rezervou zpracovat.

 

Vlastní postup tužení – přípravy dvousložkové nátěrové hmoty je následující:

  • tuzidlo u7002Nastudujeme doporučení výrobce a dodržujeme podmínky pro přípravu i aplikaci.
  • Používáme jen originální a nepoškozené obaly (u tužidel to platí dvojnásob).
  • Nátěrovou hmotu dobře zamícháme (ale „nešleháme“).
  • Použijeme (odlejeme) jen množství, které bezpečně zpracujeme.
  • V přesném množství přidáme k nátěrové hmotě tužidlo (odvážíme, odměříme).
  • Natuženou směs dobře zamícháme a podle způsobu aplikace a doporučení výrobce naředíme předepsaným ředidlem, a opět dobře zamícháme.
  • Podle doporučení výrobce necháme směs danou dobu stát (zejména u polyuretanových a akrylátových hmot).
  • Následuje vlastní aplikace.