fbpx
800 145 555

Jak vybrat vhodný odstín?

Zrakem získáváme více jak 80% všech smyslových informací. Proto je vlastní působení a volba barevných odstínů u vybraných barev velmi důležitá.

Běžné (necvičené) lidské oko je schopno rozeznat min. 2000-3000 odstínů, ale celkový obraz je vždy výsledkem spolupůsobení světla – různých odstínů v daném prostoru. Každý člověk barvy individuálně vnímá, používá je a jejich prostřednictvím i nevědomě odkrývá svou náladu a osobnost.

Výběr vhodného barevného odstínu je velice důležitý a může výrazně ovlivnit přijetí nebo odmítnutí této realizace jeho okolím. Vnímání tónů barev závisí na mnoha faktorech. Mezi hlavní patří spektrální složení dopadajícího světla (denní nebo umělé, intenzivní nebo bledé) a směr jeho dopadu, směr pohledu pozorovatele, vlastnosti povrchu a stav samotného pozorovatele (například kvalita zraku, přizpůsobení okolnímu světlu, věk, nálada atd.). Barvy působí na podvědomí člověka, ovlivňují jeho chování, city i nálady. Člověk subjektivně upřednostňuje barvy v závislosti na pohlaví, kulturním prostředí, národnosti, náboženství, věku, politické nebo sociální příslušnosti.

Zvolit odstín nebo kombinaci odstínů, které dokreslí charakter interiéru či exteriéru a zajistí pohodu domova je velmi důležité. Některé barevné odstíny uklidňují, dobijí energií jiné naopak ruší a působí např. smutně. Nevěřili byste, jaký skutečný vliv může mít odstín na vaši psychiku.

interier_mZajímavé je i odlišné chápání barev mezi muži a ženami, které je skutečně dáno jejich genetickou výbavou. Muži rozlišují většinou pouze základní barvy – u žen se můžeme setkat s výrazy, které lépe charakterizují jednotlivé odstíny. Pokud bychom srovnali oblíbenost jednotlivých barev u mužů a žen, pak jako oblíbené barvy u obou pohlaví můžeme označit barvu červenou, hnědou, šedou a černou, naopak neoblíbenými barvami jsou žlutá, bílá, oranžová a zelená. Rozdílný pohled je na modrou (u mužů je oblíbená, u žen nikoli) a růžovou (oblíbená barva pro ženy a neoblíbená pro muže). Muži upřednostňují oranžovou před žlutou a modrou před červenou. Ženy naopak preferují červenou a žlutou barvu na úkor modré a oranžové.

Také chápání některých barev jako symbolů je u mužů odlišné než u žen. Například červená barva má pro většinu žen význam tepla a intimity, zatímco muži chápou červenou barvu jako varování a nebezpečí. Modrá barva znamená pro většinu žen depresi, bussines a vůdcovství, zatímco pro většinu mužů inteligenci, jistotu a ochranu.

Závislé na kultuře je také chápání významu barev – bílá barva znamená pro běžného Evropana radost, čistotu, sňatek, zatímco na Dálném Východě bílá symbolizuje smutek a vážnost. Černá je u nás symbolem smutku, naopak ve Španělsku je slavnostní atd.

 

Můžeme se setkat s několika příklady působení barev na některé skupiny obyvatelstva.

  • Muži upřednostňují oranžovou před žlutou a modrou před červenou.
  • Ženy naopak preferují červenou a žlutou barvu.
  • Předškolní děti mají rády syté, jasné barvy.
  • Ekonomicky dobře situovaní lidé středního věku dávají přednost pastelovým tónům.
  • Lidé se vztahem k přírodě mají v oblibě stupnici žlutá-zelená-hnědá.
  • Obecně je stupnice zelená-modrá používanější než žlutá-žlutozelená, naprosto nejméně oblíbenou barvou je žlutozelená barva

 

Základním zákonem v oblasti vnímání barev je vzrušivost jasných barev a naopak uklidňující dojem, kterým působí pastelové tóny barev.