fbpx
800 145 555

Jaká jsou základní doporučení?

Čtěte a dodržujte návody – jen tak dosáhnete dobrého výsledku

Dostatečné množství barvy – vždy počítejte s určitou rezervou pro případné opravy apod. (platí zejména u barevných odstínů)

Kontrola odstínů – zasycháním se většina odstínů mění, proto je potřeba porovnávat pouze odstíny již zaschlých barev

Nespěchejte – dobře připravte podklad, nechte dobře zaschnout penetraci i jednotlivé vrstvy barvy

 

Kontrola a příprava podkladu před malováním.

 • podklad musí být dostatečně suchý, pevný, soudržný a čistý (zbavený všech nečistot, prachu a mastnot)
 • nové omítky musí být dostatečně vyzrálé, běžně se uvádí min. 4 týdny
 • drobně poškozený podklad (praskliny, prohlubně, díry po zavěšení dekorací apod.) je potřeba vyspravit pomocí brousitelných tmelů
 • pro plošné úpravy celých stěn je vhodné použít k tomu určené stěrkové tmely

 

Co se starým nátěrem – odstranit nebo ponechat?

 • u starých nátěrů je potřeba ověřit jejich druh, počet vrstev a zejména přilnavost k podkladu
 • staré klihové (hlinkové) barvy (po namočení ztmavnou a lehce se otírají a pouští) se odstraní namočením a oškrabáním nebo omytím houbou (podle počtu nanesených vrstev) – doporučujeme vždy odstranit před novým nátěrem
 • vápenný nátěr (po namočení se neotírá) ve větších vrstvách praská a loupe se – odstranění oškrabáním – doporučujeme vždy odstranit před novým nátěrem
 • disperzní nátěry (za mokra neztrácejí přilnavost) je možno přetírat bez odstranění

 

Jak na skvrny na stěnách?

 • je potřeba znát původ skvrn a podle toho i odstranit jejich příčinu tvorby (zatékání, tepelný most, chybějící hydroizolace apod.)
 • špatně přetíratelné (prostupující) skvrny (např. od dehtu, nikotinu, mastnoty) je možno odstranit přetřením vhodným izolačním nátěrem jako např. ANTISPOT E0604
 • v některých případech (např. i poškození podkladu) je potřeba skvrnu oškrabat a místo vyspravit tmelem

 

Proč penetrovat?

 • úkolem penetrace je sjednotit savost a zvýšit pevnost natíraného povrchu a tím zvýšit přilnavost vlastní barvy
 • penetrace nového podkladu před malováním je potřeba, doporučujeme použít např. hloubkovou penetraci EKOPEN E0601 nebo naředěný EKOPEN KONCENTRÁT E0602
 • pokud budete malovat se silikonovou barvou je potřeba použít i silikonovou hloubkovou penetraci – zde PENSIKON E0604, obdobně to platí i u silikátových barev – tedy silikátová penetrace PENSIL E0603 (týká se převážně fasádních barev)
 • pro penetraci můžete použít malířskou štětkou nebo váleček
 • penetraci je potřeba nechat náležitě proschnout

 

Ředit barvy a jak?

 • barvu před použitím důkladně rozmícháme, míchejte tak, aby se barva zbytečně nenašlehala, případné zaschlé kousky barvy na víčku nebo kbelíku je potřeba odstranit jako první
 • ředíme vždy jen takové množství barvy, které použijeme pro malování v dané vrstvě
 • množství barvy pro první nátěr se ředí vodou o něco více (dle doporučení)
 • barva pro druhý nátěr se ředí již méně (dle doporučení)
 • většinou se barva nanáší ve dvou vrstvách (podle výběru barvy a stavu původního nátěru), ale vždy platí, čtěte a dodržujte návody – jen tak dosáhnete dobrého výsledku

 

Začínáme malovat – jak a kde začít?

strop

 • jako první se vždy maluje strop
 • k malování stropu používáme většinou bílou barvu např. PROINTERIÉR TOP V2519 nebo PROFI V2099, popřípadě světlé pastelové tóny výrobku COLOR V2005 v rozšířené řadě 21 odstínů. Další možnost je namíchání tisíce odstínů nabízených v tónovacím systému COLORLAK (TSCL) u výrobků EKODUR BÁZE E0502 a EKODUR PROFI BÁZE E0503
 • platí, že sytější tony prostor opticky zmenšují a ztmavují a naopak bílá opticky zvětší a rozsvítí i malé a tmavé prostory
 • malovat začínáme obvykle u okna a směřujeme ke dveřím
 • postupujeme v rovnoběžných pruzích (směr malování se snažíme dodržovat)
 • pro nátěr stropu malířskými barvami (a zejména disperzními) je jednoduší použít vhodný typ malířského válečku

stěny

 • pro bílou a pastelové tóny postačuje většinou nátěr v jedné až dvou vrstvách
 • u sytých tónovaných odstínů jsou potřeba minimálně dvě až tři vrstvy, výraznou úsporou je přemalovat nejdříve starý různobarevný nátěr jednou bílou vrstvou např. PROINTERIÉRU EXTRA V2510.

Malování štětkou a válečkem má svá určitá specifika 

malování malířskou štětkou

 • doporučujeme štětku před malováním namočit do vody (zvláční)
 • malování štětkou je výhodné u členitějších ploch a zvláště u hrubé omítky

malování válečkem

 • při malování válečkem nejsou vidět tahy jako po štětci
 • váleček se obvykle nasazuje na stěnu uprostřed, po tazích nahoru a dolů se pokračuje šikmo, končí se opět svislými tahy nahoru a dolů