fbpx
800 145 555
Stavební hmoty >> Beton, betonové podlahy, značení

LATEX V2017

univerzální latexová malířská barva

LATEX V2017 se používá pro matné ochranné a dekorační malířské nátěry v interiéru i exteriéru. LATEX lze aplikovat na různé druhy podkladů: omítky, cihly, beton, kámen, dřevo, dřevotřískové (DTD) a dřevovláknité (DVD) desky, kov, sádrokarton, lepenku i papír. LATEX se vyznačuje dobrou odolností oděru za mokra, velmi vysokou odolností otěru za sucha, vynikající paropropustností a výbornou krycí schopností a přilnavostí na podklad. LATEX slouží pro nátěry nejrůznějších interiérů i exteriérů (byty, RD, kanceláře, hotely, nemocnice apod.) s požadavkem na omyvatelnost, vysokou odolnost a vynikající přilnavost na podklad. V2017 splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého nebo přímého nahodilého styku s potravinami.

PROINTERIÉR

Výrobek má Osvědčení č. ZN-001-17 o shodě vlastností s požadavky vyhlášky č.6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.

Barva je vhodná pro vnitřní prostředí pobytových místností jako např. ordinace, zdravotnická zařízení, staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání, vysokých škol, škol v přírodě, staveb pro zotavovací akce, staveb zdravotnických zařízení léčebně preventivní péče, ústavů sociální péče, ubytovacích zařízení, staveb pro obchod a výrobu a staveb pro shromažďování většího počtu osob.

Přednosti

Přednost
Přednost
Přednost
Přednost
  • Použití
  • Použití
  • Použití

Vydatnost

7 - 10 m2/kg

Balení

1,5 kg / 4 kg / 7 kg / 15 kg

Ředidlo

Voda

Přílohy ke stažení

Odstíny

Uvedené odstíny v elektronické podobě mají pouze orientační charakter.

c0100_bila.jpgx_bile_pole.jpgx_bile_pole1.jpg
c0100_bila.jpg
c0100_bila.jpg
x_bile_pole.jpg
x_bile_pole.jpg
x_bile_pole1.jpg
x_bile_pole1.jpg