+420 800 145 555

Novinky ze společnosti

PROBĚHLA DRUHÁ ROČNÍ PREZENTAČNÍ PORADA SKUPINY COLORLAK

Dle předběžného plánu proběhla dne 12.4. 2023 druhá prezentační porada skupiny COLORLAK.

Cílem tohoto setkání bylo vyhodnocení finančních a nefinančních parametrů KPI předchozího období za samostatná oddělení i celou společnost, nastavení priorit a upřesnění hodnot na následující kvartál.

Po krátkém úvodu a zahájení jednotliví ředitelé a vedoucí oddělení vyhodnotili uplynulé období ve srovnání s plánem. Byla představena strategie a priority firmy pro následující čtvrtletí a zdůrazněna nutnost koordinace činností v rámci všech oddělení.

Vedoucí oddělení marketingu představil výsledek přípravy jarní mediální kampaně a účastníci měli možnost zhlédnout nově vytvořený televizní spot k propagaci našich výrobků.

Obchodní ředitel, Bc. Zdeněk Bulejka, MBA, závěrem zaměstnancům poděkoval za dosavadní práci a promluvil ke všem zúčastněným slovy zakladatele naší firmy, Ing. L. Kirschnera:

„Chcete-li jít za svým výdělkem za barvy a laky nahoru – musíte se PROBUDIT.

Musíte se pevně a neochvějně rozhodnout, že se stanete

za prvé: nejlepším prodejcem barev ve své části obce

za druhé: nejlepším prodejcem barev ve svém místě

za třetí: nejlepším prodejcem barev v celém kraji!“

 

Novinky

S COLORLAKEM až do nebes!

Možná to nevíte, ale COLORLAK dlouhodobě spolupracuje s jedním z největších výrobců horkovzdušných balónů na světě – s firmou Kubíček Factory! Číst více