+420 800 145 555

Novinky ze společnosti

PROBĚHLA TŘETÍ PREZENTAČNÍ PORADA SKUPINY COLORLAK

Dne 12.7. 2023 proběhla třetí prezentační porada skupiny COLORLAK, tentokrát ve složení středního a vrcholového managementu.

Cílem tohoto setkání bylo vyhodnocení finančních a nefinančních parametrů KPI předchozího období za samostatná oddělení i celou společnost, nastavení priorit a upřesnění hodnot na následující kvartál.

Po krátkém úvodu a zahájení jednotliví ředitelé a vedoucí oddělení vyhodnotili uplynulé období ve srovnání s plánem. Byla představena strategie a priority firmy pro následující čtvrtletí a zdůrazněna nutnost koordinace činností v rámci všech oddělení.

Obchodní ředitel, Bc. Zdeněk Bulejka, MBA, ve své prezentaci připomněl slova zakladatele naší firmy, L. Kirschnera a promluvil ke všem zúčastněným jeho slovy:

 „JAK SE STÁT NEJLEPŠÍM PRODEJCEM BAREV – PRVNÍ PODMÍNKOU K TOMU JE, ABYSTE BYL POCTIVÝ. POCTIVÝ K SOBĚ! MUSÍTE NENASYTNĚ OBOHACOVAT MOZEK VĚDOMOSTMI, KTERÉ POTŘEBUJETE, ABYSTE SE STAL MISTREM V UMĚNÍ PRODÁVATI. MUSÍTE PROBUDIT CITOVÉ BOHATSTVÍ SRDCE, ABYSTE MOHL MILOVAT VŠECHNY – I NEZNÁMÉ LIDI. TEPRVE POTOM BUDOU ONI MILOVAT VÁS A PROJEVÍ VÁM SVÝMI ZAKÁZKAMI SYMPATIE!

MUSÍTE BÝT POCTIVÝM KE SVÉMU ZÁKAZNÍKOVI. KDYŽ VÍTE, ŽE NA TO MÁ PENÍZE, NEBYLO BY POCTIVÉ NECHAT JEJ V DOMNĚNCE, ŽE NA NÁKUP JE DOST ČASU. MEZI TÍM BY MU MOHLY OKENICE SHNÍT A VY BYSTE BYL VINEN: NEBYLO BY TO POCTIVÉ.“

ING. KIRSCHNER 1937 (JAK PRODAT VÍCE BAREV A LAKŮ)

Věříme, že tato prezentační porada splnila zamýšlený účel. Přispěla ke vzájemné informovanosti členů managementu o chodu naší firmy a k ujasnění společných cílů a fungování společnosti na příští období.

Novinky

Nabídka zvýhodněného školení DIISOKYANÁTY

Před časem jsme vás informovali o Regulačních aktivitách REACH týkající se diisokyanátů v EU. Nyní bychom vám našim obchodním partnerům rádi nabídnuli absolvování jednoduchého e-learningového školení na toto téma. Číst více