+420 800 145 555

Novinky ze společnosti

Proběhlo první SETKÁNÍ OBCHODU SKUPINY COLORLAK v letošním roce

Dne 11.1. 2023 proběhlo první setkání obchodu skupiny COLORLAK.

Cílem tohoto setkání bylo vyhodnocení finančních a nefinančních parametrů KPI za období roku 2022 za celou společnost a samostatná oddělení.

Po krátkém úvodu a zahájení jednotliví ředitelé a vedoucí oddělení vyhodnotili uplynulý kalendářní rok ve srovnání s plánem. Dále byla představena strategie a priority firmy na následující rok 2023 na jednotlivé kvartály s upřesněním prvního čtvrtletí roku a nastaveny plánované parametry fungování společnosti pro následující období. Svou vizi o spolupráci s COLORLAKem v oblasti marketingu a propagace také nastínil zástupce externí spolupracující marketingové společnosti.

Závěrem promluvil obchodní ředitel Bc. Zdeněk Bulejka ke všem zúčastněným, poděkoval za dosavadní práci a povzbudil k týmové spolupráci.

Věříme, že toto první roční setkání obchodu splnilo zamýšlený účel i očekávání a přispělo k ujasnění cílů skupiny COLORLAK.

 

 

Novinky