fbpx
800 145 555

Novinky ze společnosti

V2030 COLORNAL – Barva na dětský nábytek a hračky!

Výrobek V2030 COLORNAL MAT získal atest na použití PRO DĚTSKÝ NÁBYTEK A HRAČKY.

 

Již v minulosti byl úspěšně testován na možnost PŘÍMÉHO STYKU SE SUCHÝMI POTRAVINAMI

a získal atest na PROTISKLUZNOST PODLAH – na nenáročné betonové podlahy.

 

 

  • „Hračky a výrobky pro děti“ – soulad s příslušnými požadavky vyhlášky MZ ČR č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, ve znění vyhlášky č. 521/2005 Sb.

 

  • „Přímý styk s potravinami“ – vyhovuje pro dané použití požadavkům Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ve znění následujících předpisů, Vyhlášky MZ ČR č. 38/2001 Sb. ve znění následujících předpisů a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění následujících předpisů

 

  • „Prostikluznost podlah – nenáročné betonové povrchy“, byla testována dle normy ČSN EN 13036-4 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch – Zkušební metody – Část 4: Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu – Zkouška kyvadlem. Naměřené hodnoty splňují za sucha požadavky dle ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení.

 

Novinky