800 145 555

Novinky ze společnosti

Atestem osvědčená kvalita malířských barev COLORLAK

Malířské barvy COLORLAK získaly Osvědčení č. ZN-001-17 o shodě vlastností s požadavky vyhlášky č.6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.

Barvy tímto získaly osvědčení o tom, že jsou vhodné pro aplikaci ve vnitřním prostředí pobytových místností jako např. ordinace, zdravotnická zařízení, staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání, vysokých škol, škol v přírodě, staveb pro zotavovací akce, staveb zdravotnických zařízení léčebně preventivní péče, ústavů sociální péče, ubytovacích zařízení, staveb pro obchod a výrobu a staveb pro shromažďování většího počtu osob.

Výrobky COLORLAK, jež získaly výše uvedené osvědčení: EKODUR PROFI BÁZE E0503, COLOR V2005, LATEX V2017, ELEGANT V2025, PROFI V2099, TOP V2519.


Novinky

COLORLAK v médiích

Na webových stránkách společnosti COLORLAK, a.s., byla vytvořena sekce MÉDIA, ve které Vám souhrnně předkládáme průběžnou inzerci naší společnosti ve vybraných tištěných periodikách. Číst více